Καρύδια προς πώληση

Τσαντλερ καρυδια φετινής σοδειάς. Μετάφραση

Τιμή: 4.5 €/κιλό

Μετατροπή / [x]

Ποσότητα: 100 κιλά

Μετατροπή [x]

Αγορά στόχος: Ελλάδα

Καταχωρήθηκε: 18 μέρες πριν

Ημερομηνία λήξης προσφοράς: 12/12/2022

Αξιολόγηση:

Πόλη/Οικισμός: Ευβοια

Τηλέφωνο: +30

Ακριβής τοποθεσία παραγωγής: