Καρύδια προς πώληση

Chandler Όχι λιπασμα οχι raundap Μόνο κουτσουλια κότας Μετάφραση

Τιμή: 5.5 €/κιλό

Μετατροπή / [x]

Αγορά στόχος: Ελλάδα

Καταχωρήθηκε: 21 μέρες πριν

Ημερομηνία λήξης προσφοράς: 09/12/2022

Αξιολόγηση:

Από τον χρήστη: Μιχάλης

Τηλέφωνο: +30