Καρύδια προς πώληση

Καρδιά Αρκαδίας Μετάφραση

Τιμή: 4 €/κιλό

Μετατροπή / [x]

Ποσότητα: 100 κιλά

Μετατροπή [x]

Αγορά στόχος: Ελλάδα

Καταχωρήθηκε: 24 μέρες πριν

Ημερομηνία λήξης προσφοράς: 07/12/2022

Αξιολόγηση:

Από τον χρήστη: Γιώργος

Τηλέφωνο: +30