Καρύδια προς πώληση

Λευκοσαρκη τσαντλερ ελληνική για την νέα παραγωγή νοεμβριος Μετάφραση

Τιμή: 1 €/τόνος

Μετατροπή / [x]

Αγορά στόχος: Ελλάδα

Καταχωρήθηκε: 2 μέρες πριν

Ημερομηνία λήξης προσφοράς: 18/06/2022

Αξιολόγηση:

Από τον χρήστη: Ηλιας

Πόλη/Οικισμός: Ελλασων

Τηλέφωνο: +30