Κάστανα προς πώληση

Κάστανα ορεινά χωρίς ψεκασμα και σαπια Μετάφραση

Τιμή: 2.5 €/κιλό

Μετατροπή / [x]

Ποσότητα: 70 κιλά

Μετατροπή [x]

Αγορά στόχος: Ελλάδα

Καταχωρήθηκε: 14 μέρες πριν

Ημερομηνία λήξης προσφοράς: 15/11/2021

Αξιολόγηση:

Από τον χρήστη: Γεώργιος

Πόλη/Οικισμός: Μαγνησία

Τηλέφωνο: +30

Ακριβής τοποθεσία παραγωγής: