Σταφύλια προς πώληση

Ποικιλία Crimson προς πώληση Μετάφραση

Τιμή: 0.9 €/κιλό

Μετατροπή / [x]

Ποσότητα: 7 τόνοι

Μετατροπή [x]

Αγορά στόχος: Ελλάδα

Καταχωρήθηκε: 22/09/2021

Ημερομηνία λήξης προσφοράς: 27/10/2021

Αξιολόγηση:

Από τον χρήστη: Δημήτρης

Πόλη/Οικισμός: Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Τηλέφωνο: +30

Ακριβής τοποθεσία παραγωγής: