Καρύδια για αγορά

Η καταχώρηση έχει λήξει!

In Bulgaria Μετάφραση

Τιμή: 2.5 €/κιλό

Μετατροπή / [x]

Ποσότητα: 5 τόνοι

Μετατροπή [x]

Καταχωρήθηκε: 20/08/2020

Αξιολόγηση:

Από τον χρήστη: Amet

Πόλη/Οικισμός: Tutrakan