Καρύδια - Καλλιέργεια

Είναι ποικιλία τζαντλερο Μετάφραση

Έκταση: 4 Στρέμματα

Συγκομιδή: Οκτώβριος 2022

Καταχωρήθηκε: 13/10/2022

Αξιολόγηση:

Από τον χρήστη: ΤριΝταφυλλιδης χρηστος

Πόλη/Οικισμός: Καβαλα