Σταφύλια - Καλλιέργεια

ΠΟΙΟΤΙΚΟ Μετάφραση

Έκταση: 20 Στρέμματα

Συγκομιδή: Σεπτέμβριος 2021

Καταχωρήθηκε: 01/09/2021

Αξιολόγηση:

Από τον χρήστη: Θανάσης

Πόλη/Οικισμός: Δαύλεια Βοιωτίας