Τριφύλλι - Καλλιέργεια

Το τριφύλλι είναι διετές ,ποικιλίες Υλίκη και Υπάτη . Άβρεχτο , ψιλοκότσανο , φυλλάτο , με ποιότητα και καθαρότητα πρωτεΐνης υψηλής διατροφικής αξίας , από καμπίσια ποτιστικά αργιλώδη εδάφη , πλούσια Μετάφραση

Έκταση: 200 Στρέμματα

Συγκομιδή: Ιανουάριος 2019

Καταχωρήθηκε: 08/01/2019

Αξιολόγηση:

Από τον χρήστη: ΕΜΦΥΤΑ

Πόλη/Οικισμός: Λειβαδία

Τοποθεσία: