Ροδάκινα - Καλλιέργεια

Ροδακινα ρετ χαβεν Μετάφραση

Έκταση: 10 Στρέμματα

Συγκομιδή: Ιούλιος 2018

Καταχωρήθηκε: 05/07/2018

Αξιολόγηση:

Από το μέλος: Γιώργος Μουράτογλου