Καλαμπόκι κόκκινο - Καλλιέργεια

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Μετάφραση

Έκταση: 150 Στρέμματα

Συγκομιδή: Ιούνιος 2018

Καταχωρήθηκε: 12/05/2018

Αξιολόγηση:

Από το μέλος: ΧΟΝΤΗΣ ΒΑΙΟΣ

Τοποθεσία: